חנה

גם אני מצטרפת להבעת תודה על שהצלחת בטיפוליך בי לשחרר אותה מהעצירות הכרונית ממנה סבלתי שנים רבות.